pågående
pågående

Scantruck och Söderberg & Haaks nya verkstad Rosersberg

Vi levererar hyrmaskiner, bl a Manitou och Cat 320, till Scantruck och Söderberg & Haaks nya verkstad i Rosersberg.

Vikt
Kapacitet
Beställare/kund
Var