Nu kan du köpa Ecopar drivmedel hos Arema Rental

Ny tankstation för Ecopar drivmedel hos Arema i Rosersberg

EcoPar A

EcoPar A är ett ultrarent drivmedel för dieselmotorer, utvecklat och patenterat av EcoPar AB. Jämfört med dieselolja går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med över 90 %. Halterna av kvävedioxid (NO2) i omgivningen kan gå ner med upp till 60 %.

Mängden sot i avgaserna redan före partikelfilter minskar, och totala giftigheten på avgaserna minskar med över 90 %. Nettoutsläppen av koldioxid går ner med upp till 50 % inräknat hela livscykeln enligt ISO14040-14044. EcoPar A är lagringsstabilt i minst 10 år, vilket gör att bränslet håller samma höga kvalitet år efter år.

Användare som tidigare fått hälsobesvär av dieselavgaser upplever att dessa hälsobesvär minskar kraftigt eller försvinner helt med EcoPar A. Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation av ögon, näsa och hals.

EcoPar A är lämpligt i alla tillämpningar där arbete eller vistelse i avgaser inte kan undvikas, till exempel byggnads- och rivningsarbete, park- och gatuarbete, vid bygge av vägar, broar och tunnlar, i lager, reservkraft och sprinkleranläggningar, etc.

EcoPar A är inte klassat som farligt gods enligt de internationella ADR/RID-bestämmelserna, på grund av de låga riskerna för miljö och hälsa (utom i Sverige).

EcoPar A är ogiftigt och därmed oskadligt för vattenlevande organismer som t.ex. fisk, rom, yngel, musslor, kräftdjur och alger. EcoPar A är särskilt lämpligt vid arbete i närheten av vattenskyddsområden, naturreservat, skyddsvärda biotoper, och andra känsliga naturmiljöer.

EcoPar A uppfyller den europeiska standarden för dieselolja EN 590 och den amerikanska standarden för dieselolja ASTM D975, och kan därför användas i alla typer av motorer, brännare och fordon, där dieselolja används idag, till exempel bussar och lastbilar, värmare, båtmotorer, skogs- och grävmaskiner, kompakterare, traktorer, gräsklippare och reservkraft.

Motoreffekten blir något högre med EcoPar A än med dieselolja vid de flesta motorlaster och varvtal. Bränsleförbrukningen minskar i allmänhet med 5 till 10 % med EcoPar A.

EcoPar A används dagligen i tusentals applikationer. EcoPar A har bättre viskositet och smörjegenskaper än vad svensk MK1 dieselolja har vid alla driftsförhållanden. EcoPar A klarar kyla till minst -42 °C.

Priser

Privatperson..............33,00 kr/liter inkl. moms

Företag.......................28,00 kr/liter exkl. moms

Gäller vid tankning vid vår depå i Rosersberg. Vi säljer ej Ecopar på dunk. Endast från tank.

Vi säljer också MK 1 diesel från tank.............28 kr/liter exkl. moms (Endast företag)

Tankningsservice i fält: 30,00 kr/liter exkl moms. Kilometerkostnad 10 kr/km och 670 kr/tim restid.

Pris gäller from 2022-07-11

Nu kan du köpa Ecopar drivmedel hos Arema Rental
Nu kan du köpa Ecopar drivmedel hos Arema RentalNu kan du köpa Ecopar drivmedel hos Arema Rental

Fler artiklar