Hyra Sorteringsverk

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

UTHYRNING AV SORTERINGSVERK

Behöver du återvinna schaktmassor eller behöver du sortera stenmaterial efter en kross? Vi har flera olika storlekar av sorteringsverk som är perfekt anpassade för en effektiv siktning av olika fraktioner. Kontakta oss så ger vi dig råd om vilken storlek och typ som du behöver.

Våra sorteringsverk är mobila plattformar som är designade för att maximera produktiviteten. Tillvägagångssättet hur schaktmassorna bearbetas och sorteras kommer att effektivisera er stenbrottsverksamhet avsevärt.

Spara tid och pengar genom att hyra ett sorteringsverk från oss

På grund av våra högeffektiva sorteringsverk har våra kunder haft möjligheten att avsevärt öka mängden bearbetat krossmaterial per arbetstimme. För mer information om våra lösningar inom uthyrning av sorteringsverk, ring oss på 010-140 11 10.