Rivning vägg Nacka

Modell
Vikt
Kapacitet
Beställare/kund
Var