Montering av grip i mörkret gå extra br när det är bra belysning på maskinen.
Montering av grip i mörkret gå extra br när det är bra belysning på maskinen.

Griputhyrning löste problem för Sortera i Rosersberg

Sortera i Rosersberg fick problem en sen eftermiddag med sin egna sorteringsgrip som de använder för att sortera avfall. Arema löste det snabbt en kväll genom att montera en Robi DG20 sorteringsgrip på deras Volvo EW180. De kunde snabbt komma tillbaka i produktionen

Modell
Vikt
1200 kg
Kapacitet
2060 mm / 650L
Beställare/kund
Sortera Recycling AB
Var
Rosersberg