pågående
pågående

Ny Volvo ECR88D till flottan

Axel monterar dekaler innan leverans.

Vikt
9 ton
Kapacitet
Beställare/kund
Var