Vältar

Läs mer här om våra
Vältar
Läs mer här om våra övriga maskiner

Vältar

Vi har vältar från 1,5-26 ton som kan användas till allt från kompaktering av mindre parkeringsplatser till tyngre jobb som vägbyggen. Vältarna med två valsar används vanligtvis för kompaktering av asfalt medan de med endast en vals är sk jordpackningsvältar. Om ni är osäker på vilken storlek eller typ av vält ni ska ha så kontakta oss så hjälper vi er med rådgivning. AC är standard på de modellerna med hytt. Linjelaster från 12-84 kg/cm. Dokumenteringssytem med GPS kan fås som tillval på jordpackningsvältarna från 7 ton.