Test chatfunktion

Arema Rental

Att hyra ger dig kostnadsfördelar.

Du binder inte kapital och betalar bara för tiden du själv kan debitera din kund. Det kallar vi för maximalt utnyttjande - No problem!

Det kan finnas många skäl till varför fler och fler väljer att hyra maskin till sina uppdrag. Marknadens relativt korta perspektiv med olika kriser gör att man får ökad trygghet och möjlighet att lämna tillbaka sin maskin utan problem om jobbet (som du var säker på att skulle pågå länge) helt plötsligt avbryts. Man binder inte heller kapital vid hyra utan frigör istället kapital som kan användas till andra investeringar. De flesta entreprenörer använder sina maskiner max 8-9 månader under ett år. 3-4 månader är helt utan inkomst och för det mesta bara befattat med kostnader. Ring oss så kan vi hjälpa dig med en kalkyl hur du får bättre ekonomi i ditt företag.