Sorteringsverk

Läs mer här om våra
Sorteringsverk
Läs mer här om våra övriga maskiner

Sorteringsverk

Behöver du återvinna schaktmassor eller behöver du sortera material efter en kross. Vi har flera oilka storleka av sorteringsverk anpassade för en effektiv siktning av olika fraktioner. Kontkat oss så ger vi dig råd om vilken storlek och typ du behöver.