Saxtorp Trading blir en del av Heavy Rental Group – Arema säkerställer sitt framtida maskinbehov

Heavy Rental Group AB fortsätter sin resa mot målet att bli marknadsledande i Sverige inom segmentet Heavy Rental, uthyrning av tunga entreprenadmaskiner utan förare, nu genom förvärv av Saxtorp Trading och Saxtorp Heavy Rental.

Heavy Rental Group AB fortsätter sin resa mot målet att bli marknadsledande i Sverige inom segmentet Heavy Rental, uthyrning av tunga entreprenadmaskiner utan förare, nu genom förvärv av Saxtorp Trading och Saxtorp Heavy Rental. I och med affären så förvärvar också Arema Heavy Rental ett ett 50-tal maskinenheter för uthyrning.


- Med Saxtorp Trading kan verksamheten att köpa och sälja maskiner renodlas och kompetensen spetsas i det viktiga arbetet med att säkerställa framtida maskinbehov, verkstadstjänster och maskinservice, säger Björn Janström, VD Heavy Rental Group AB.


Saxtorp Trading har länge varit en etablerad och framgångsrik aktör inom både trading och uthyrning av tunga entreprenadmaskiner i södra Sverige. Saxtorp Trading fortsätter nu enbart med tradingverksamhet och verkstadstjänster medan Arema Heavy Rental tar hand om all uthyrning av maskiner.


- Vi är mycket glada över att Saxtorp Trading nu utvecklas vidare med Arema Heavy Rental under Heavy Rental Groups regi, säger Maria Kilpe och Rikard Weberg så som säljare av Saxtorp Trading.


Arema Heavy Rental kommer i och med affären att ytterligare stärka sin marknadsposition och går nu mot en omsättning på ca 225 MSEK med god lönsamhet. Man förfogar över närmare 600 maskinenheter för uthyrning företrädesvis i Sverige. Arema Heavy Rental har fortsatt tydliga tillväxt-mål både genom förvärv och organisk tillväxt.

Saxtorp Trading blir en del av Heavy Rental Group – Arema säkerställer sitt framtida maskinbehov
Saxtorp Trading blir en del av Heavy Rental Group – Arema säkerställer sitt framtida maskinbehovSaxtorp Trading blir en del av Heavy Rental Group – Arema säkerställer sitt framtida maskinbehov

Fler artiklar