Ny branschorganisation för maskinuthyrare i Sverige - Rentalföretagen

Hyreskedjan och Swedish Rental går samman och blir Rentalföretagen

Arema Rental är mångårig medlem i branschorganisationen Hyreskedjan, som tidigare hette Hyrex-Kedjan, bildades 1977. Avsikten var att skapa en intresseförening för maskinuthyrare för att stärka varandra vid inköp, utbildningar med mera.

I början av 1980-talet bildades Byggmaskinuthyrarföreningen som skulle bli Byggmaskinföreningen år 2000 och som sedan ombildades till Swedish Rental Association 2003.

Den 27 maj, på stämmorna för Hyreskedjan och Swedish Rental fattades det historiska beslutet för att två organisationer inom samma bransch äntligen kan samlas i den nya föreningen Rentalföretagen.

Hyreskedjan och Swedish Rental har gått samman och blivit Rentalföretagen. Sveriges maskinuthyrare har fått en stark och tydlig kommunikativ röst. Gemensamt kan vi utveckla hållbara branschstandarder för arbetsmiljö, säkerhet, miljö, kompetens och kvalité. Rentalföretagens medlemmar och partners, som tillhandahåller byggmaskiner, lokaler, erbjuder utbildning och tjänster för den tillfälliga arbetsplatsen, är en viktig drivkraft för byggindustrins och samhällets utveckling.

Grunden till att Hyreskedjan och Swedish Rental tillsammans bildat en gemensam förening ligger främst i det fantastiska driv och engagemang som så många förtroendevalda och medlemmar visat. Nu lägger Rentalföretagen in nästa växel med fokus på branschverksamheten och framtiden. Totalt omsätter alla medlemsföretagen tillsammans över 15 miljarder kronor i Sverige

Beslutet att gå samman till Rentalföretagen har föregåtts av bland annat medlemsmöten och gemensamma strategidagar.

Bodel Blom valdes till ordförande.

Det allra första fysiska branschmötet gick av stapeln den 13-14 oktober 2021 i Norrköping med en god uppslutning trots nyligen släppta restriktioner.

Vi på Arema ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med den nya branschföreningen Rentalföretagen

Höstmöte Rentalföretagen i Norrköping 13-14 oktober
Höstmöte Rentalföretagen i Norrköping 13-14 oktober

Ny branschorganisation för maskinuthyrare i Sverige - Rentalföretagen
Ny branschorganisation för maskinuthyrare i Sverige - RentalföretagenNy branschorganisation för maskinuthyrare i Sverige - Rentalföretagen

Fler artiklar