Att hyra ett sorteringsverk är en strategiskt klok åtgärd som kan vara både fördelaktig för miljön och ekonomiskt lönsam för företag.

Genom att hyra sorteringsverk så kan företag och organisationer dra nytta av de många fördelar såsom minskad miljöpåverkan och ekonomiska vinster. Det är ett smart steg mot hållbarhet och effektiv resurshantering, samtidigt som det bidrar till att bevara våra naturliga resurser och minska belastningen på miljön.

Att hyra ett sorteringsverk är en strategiskt klok åtgärd som kan vara både fördelaktig för miljön och ekonomiskt lönsam för företag.

Här kommer tre punkter till varför ditt företag ska hyra ett sorteringsverk till ert nästa projekt.

  • Minskade transporter: Ett sorteringsverk gör det möjligt att återvinna schaktmassor på plats istället för att transportera dem långa sträckor till deponi eller andra behandlingsanläggningar. Detta minskar behovet av tusentals transporter med tung trafik i innerstäder, vilket i sin tur leder till minskade växthusgasutsläpp och mindre trafikbelastning. Det är inte bara en miljömässig vinst utan också en kostnadsbesparing genom att minska transportkostnaderna.


  • Ekonomiska vinster: För markägare och företag innebär återvinning av schaktmassa ekonomiska fördelar. Det minskar inköp av nya material och minskar deponi kostnader. Att sälja eller använda återvunna schaktmassor på plats kan också generera intäkter och minska kostnaderna för att köpa nytt material.


  • Miljövinster: Att återvinna schaktmassor bidrar till enorma miljövinster. Det minskar inte bara trafiken och växthusgasutsläppen, utan det gör också nytta genom att återanvända befintliga massor istället för att köpa nytt material. Dessutom minskar behovet av att deponera material, vilket kan vara skadligt för miljön.


  • Bra att tänka på: En viktig aspekt är att analysera schaktmassorna innan återvinning. Genom att använda ett sorteringsverk kan du optimera återvinningen genom att separera och behandla materialet på ett sätt som är kostnadseffektivt och miljövänligt. Detta gör det möjligt att hantera föroreningar på ett sätt som minimerar skador och föroreningar i området.

Genom att hyra sorteringsverk så kan företag och organisationer dra nytta av de många fördelar såsom minskad miljöpåverkan och ekonomiska vinster. Det är ett smart steg mot hållbarhet och effektiv resurshantering, samtidigt som det bidrar till att bevara våra naturliga resurser och minska belastningen på miljön.

Här kan du se Arema Heavy Rentals utbud av sorteringsverk: Hyra Sorteringsverk - Arema Heavy Rental

För att hålla er mer uppdaterade så följ oss på våra sociala medier:

Facebook-Arema Heavy Rental

Instagram-Arema Heavy Rental

Om oss

Arema Heavy Rental är grundat 2001 och är ett av de främsta uthyrningsbolagen i Sverige när det gäller uthyrning av större entreprenadmaskiner utan förare. Vi har maskiner i viktklasserna 1–40 ton. Vi är en drivande organisation med högt i tak och korta beslutsvägar. Idag är vi knappt 40 anställda med en omsättning på 143 miljoner kronor. Vi har mycket tydliga tillväxtplaner.

Att hyra ett sorteringsverk är en strategiskt klok åtgärd som kan vara både fördelaktig för miljön och ekonomiskt lönsam för företag.
Att hyra ett sorteringsverk är en strategiskt klok åtgärd som kan vara både fördelaktig för miljön och ekonomiskt lönsam för företag.Att hyra ett sorteringsverk är en strategiskt klok åtgärd som kan vara både fördelaktig för miljön och ekonomiskt lönsam för företag.

Fler artiklar