Maskintransporter

Prislista maskintransporter 2022

Gäller tills vidare uppdatering

Arema Heavy Rental erbjuder, tillsammans med samarbetspartner, transporter till fasta och förmånliga priser för våra hyrmaskiner men vi kan även ombesörja transport av era egna maskiner.

OBS ! Från och med den 21 april tillkommer ett drivmedelstillägg på 2 % på nedanstående priser

Transportpriser för olika maskinvikter och sträckor

Körsträcka
< 7 ton
7-15 ton
15-20 ton
20-27 ton
27-40 ton
0-40 km
2190:-
2990:-
3390:-
4290:-
4720:-
41-50 km
2410:-
3190:-
3620:-
4490:-
5190:-
51-60 km
2990:-
3290:-
4090:-
4830:-
5490:-
61-70 km
3290:-
3620:-
4390:-
5290:-
5690:-
71-80 km
3730:-
4290:-
4720:-
5590:-
6490:-
81-90 km
4190:-
4610:-
5190:-
5930:-
7390:-

Övriga avgifter & tjänster

1) Expresstillägg
895 kr
1095 kr
1495 kr
1895 kr
1895 kr
2) Bomkörning
75% av priset för transporten
3) Väntetid
1395 kr/tim
1395 kr/tim
1395 kr/tim
1595 kr/tim
1595 kr/tim
4) Varningsbil
790 kr/tim
790 kr/tim
790 kr/tim
790 kr/tim
790 kr/tim
5) Avgift för trängselskatt
50 kr /order
50 kr /order
50 kr /order
50 kr /order
50 kr /order
6) Tillbehörsbil
Se kolumn för maskiner <7 ton

Prissättning: Priserna ovan avser per maskinobjekt inkl. utrustning och transporterad sträcka inklusive framkörning, om inget annat avtalats. Avståndet räknas från den plats maskinerna hämtas ifrån. Maskinvikt över 40 ton samt körsträckor längre än 90 km prissätts enligt separat offert.

Tider: För att transport skall garanteras leverans mellan 7:00-10:00, behöver beställning göras före 16:00 föregående vardag

Vikter:  Alla vikter utgår från maskiner och redskaps sammanlagda verkliga vikt. Vid bokning av transporter med maskinvikter som överstiger de på transportvägens maximalt tillåtna vikt så kommer dessa bokningar att annulleras. Vid maskinvikter som överstiger 33 ton får lasten EJ vara delbar, vid dessa tillfällen tillkommer kostnad för extra transport av redskap med en tillbehörsbil 6.

Tillstånd och övriga avgifter: På ovanstående priser, tillkommer i de fall det är tillämpligt kostnader för tillstånd, VTL, färjekostnader, vägavgifter samt övriga pålagor som Arema ej råder över.

Förklaring tillägg:

1) Expresstillägg tas ut vid beställning efter 16:00 då maskin ska levereras för 10:00 nästkommande vardag.

2) Bomkörningsavgift tas ut om transportör är på väg till eller anländer till lastningsplats och då blir informerad om att transport av något skäl inte kan göras.

3)Väntetid tas ut om något inträffar som gör att lastningen tar oskäligt lång tid, t ex nyckel saknas, åtkomst till objekt är hindrad, kraftigt nedsmutsad maskin varvid rengöring måste utföras innan lastning. Oskäligt lång tid anses vara mer än 15 min innan lastning kan påbörjas. Minimidebitering är 30 minuter.

4) Varningsbil tillkommer vid transport av maskiner med en totalbredd över 3100 mm.

5) Avgift för trängselskatt tillkommer vid passage över till exempel Essingeleden eller annan trängselskattepliktig väg.

6) Tillbehörsbil Behövs för transport av skopor eller annan lös utrustning understigande 7 tons sammanlagd vikt. Behövs kranbil pga att lastning- eller lossningsfordon ej finns på plats så tillkommer extra kostnad för denna.